Radosław Pyffel

Dyrektor i członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Radosław Pyffel

Dyrektor i członek Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych

Biography

Absolwent socjologii na Uniwersytecie Warszawskim, następnie studiował na kantońskim Uniwersytecie Sun Yat Sena, Taiwan Normal University oraz na Uniwersytecie Pekińskim.

Znawca Chin, autor wielu artykułów dla prasy polskiej i zagranicznej, a także książek i programów edukacyjnych. Często zapraszany do mediów, gdzie wypowiada się na tematy azjatyckie.

Konsultant do spraw rynku chińskiego, na którym pracował i prowadził wiele projektów działając m. in jako przedstawiciel handlowy polskich firm.

Były pracownik naukowy i wykładowca między innymi w Wyższej Szkole Biznesu w Nowym Sączu, Wyższej Szkole Europejskiej im. ks. Tischnera w Krakowie, Collegium Civitas. Od 2017 r. kierownik i koordynator studiów podyplomowych „Biznes chiński. Jak działać skutecznie w czasach Jedwabnego Szlaku” w Akademii Leona Koźmińskiego.

Znawca kultury Chin. Konsultant i autor szkoleń do spraw rynku chińskiego. Przebywał ponad 4 lata w Chinach i na Tajwanie.

Radosław Pyffel jest współzałożycielem (wraz z Sergiuszem Prokuratem) powstałego 2008 roku think tanku Centrum Studiów Polska-Azja (CSPA). W latach 2008-2016 pełnił funkcję prezesa organizacji, zastąpiony w 2016 przez Patrycję Pendrakowską. Celem CSPA jest rozpowszechnianie wiedzy na temat Azji poprzez publikację analiz, organizację spotkań, prelekcji, wykładów, a także działalność wydawniczą. Radosław Pyffel figuruje obecnie jako senior fellow (starszy ekspert) organizacji i członek Rady CSPA.