Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Rektor Politechniki Łódzkiej

Prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak

Rektor Politechniki Łódzkiej

Biography

Absolwent Wydziału Elektrotechniki Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej. Dyrektor Instytutu Mechatroniki i Systemów Informatycznych (od 2007), Dziekan Wydziału EEIA PŁ w kadencji 2008–2012, Prorektor ds. Edukacji PŁ w kadencji 2012-2016. W kwietniu 2016 r. został wybrany na Rektora Politechniki Łódzkiej. Dorobek naukowy obejmuje ponad 400 artykułów naukowych i 18 monografii. Współpracuje z wieloma uniwersytetami, w tym Southampton, Pawii, Mariborze, Pilznie, Coimbrze, Vigo, Arras, METU. Wieloletnie staże za granicą. Członek 18 Komitetów Naukowych Konferencji i Rad Naukowych. Odznaczony Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi, srebrnym Medalem Alessandra Volty, Honorową Odznaką Miasta Łodzi, Medalem „Pro Patria” oraz Medalem im. prof. Eugeniusza Jezierskiego. Laureat 2 nagród Polskiej Akademii Nauk.