Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki

Generalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki

Generalny Asystent Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży

Biography

Ks. kan. dr Andrzej Lubowicki urodził się 1 września 1976 r. w Siemiatyczach. Szkołę Podstawową ukończył w Stadnikach, a następnie Liceum Mechaniczne w Bielsku Podlaskim. Studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Drohiczynie odbył w latach 1995-2001. Święcenia diakońskie przyjął w Drohiczynie 16 czerwca 2000 r., natomiast święcenia kapłańskie otrzymał 16 czerwca 2001 r. w Siemiatyczach z rąk ks. bp. Antoniego Dydycza.

Po trzyletniej pracy jako wikariusz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Hajnówce odbył studia z zakresu teologii pastoralnej na Uniwersytecie Stefana Kardynała Wyszyńskiego oraz na Wydziale Teologicznym św. Jana Ewangelisty w Palermo. W 2011 r. obronił doktorat z  teologii pastoralnej, który został wydany w formie książkowej w 2014 roku pt. „Młodość w służbie Ewangelii. Misja formacyjna Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży w Polsce”. Od 2002 roku był diecezjalnym asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej.

W przeszłości był: Asystentem Akcji Katolickiej Diecezji Drohiczyńskiej (2007-2010), Dyrektorem Wydziału ds. Nowej Ewangelizacji (2012-2014), wieloletnim Dyrektorem Festiwalu Piosenki Religijnej i Partiotycznej Podlasie „Spiewajmy Panu” (2004-2013), Dyrektorem Nadbużańskiego Ośrodka Edukacji w Broku (2011-2015).

Pomysłodawca i współrealizator wielu projektów o zasięgu diecezjalnym i ogólnopolskim m.in.  „Daj sobie szansę Tobie też się uda”, „Bug Rzeka Życia. Edukacja dla młodzieży młodzież dla ekorozwoju”, „Młodzi Tej Ziem” oraz Ogólnopolski program edukacji. Młodzi dla środowiska”.

 

Podczas 376. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski które odbyło się w dniach 6-7 czerwca 2017 w Zakopanem, ks. kan. dr Andrzej Lubowicki został wybrany Generalnym Asystentem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.