Krzysztof Rek

Członek Zespołu Analityczno-Doradczego Wicemarszałków Sejmu

Krzysztof Rek

Członek Zespołu Analityczno-Doradczego Wicemarszałków Sejmu

Biography

Członek Zespołu Analityczno-Doradczego Wicemarszałków Sejmu. Z wykształcenia prawnik, doświadczenie zawodowe zdobywał w instytucjach rynku kapitałowego. Prowadził zajęcia ze wstępu do prawoznawstwa oraz teorii i filozofii prawa na WPiA UKSW oraz warsztaty na Akademii Liderów Rzeczypospolitej. Współpracował z organizacjami pozarządowymi przy tworzeniu raportów analitycznych.