dr Bohdan Pretkiel

Prezes Instytutu im. Mikołaja Sienickiego.

dr Bohdan Pretkiel

Prezes Instytutu im. Mikołaja Sienickiego.

Biography

Od 2012 roku prowadził zajęcia z logiki prawniczej na WPIA UW, był członkiem zarządów samorządu studentów oraz później doktorantów.
Doktorat obronił z wyróżnieniem w Instytucie Nauk o Państwie i Prawie WPIA UW. Ma ponad 12 letnie doświadczenie w działalności na rzecz trzeciego sektora, jest członkiem zespołu eksperckiego na rzecz budowy instytucji dialogu obywatelskiego przy pełnomocniku rządu do Spraw Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania.W tym czasie uczestniczył w realizacji ponad 200 projektów,zarówno jako szeregowy wolontariusz jak i zarządzający. Członek między innymi stowarzyszenia Koliber oraz Związku Szlachty Polskiej.