Program WdP 2018

PIĄTEK [14.09]:
od 15:00 – Rejestracja uczestników, rozdanie pakietów
16:30 – 17:00 – Oficjalne otwarcie Forum z udziałem Gości Honorowych: Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina oraz Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomira Wiaka
17:00 – 19:00 – Panel dyskusyjny „Konstytucja dla Nauki” z udziałem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina, Rektora Politechniki Łódzkiej prof. dr hab. inż. Sławomira Wiaka, Przewodniczącego Parlamentu Studentów RP Tomasza Tokarskiego, Przewodniczącą Zarządu Krajowego NZS Patrycji Serafin
19:00 – 20:00 – Kolacja
20:30 – Integracja

Sobota [15.09]:
9:00 – 10:00 – Śniadanie
10:00 – 12:00 – Panel dyskusyjny ” Czy wiara pomaga w działaniu? Prospołeczność a rzeczywistość” z udziałem Asystenta Generalnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Ks. Andrzeja Lubowickiego, Zastępcy Przewodniczącego Prezydium KR KSM Mateusza Stefaniuka i Wiceprezesa Instytutu na rzecz Kultury Prawnej „Ordo Iuris Dr Tymoteusza Zycha
12:00 – 13:00 – Gość Honorowy: Wykład Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego
13:00 – 14:00 – Panel dyskusyjny „Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna” z udziałem Prezesa Zarządu Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Marka Michalika oraz Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego
14:00 – 15:00 – Obiad
15:00 – 17:00 – Blok Szkoleniowy cz. I
Jak dotrzeć do milionów – warsztat z komunikacji medialnej – Tomasz Leś
Lider think-thanku – tworzenie analiz od podstaw – Dr Bohdan Pretkiel oraz Krzysztof Rek
Jak pozyskiwać darczyńców – fundraising w praktyce – Ilona Trojnar
Narzędzia i sposoby dobrej komunikacji eksperckiej – Justyna Kwiecień
Skuteczne zarządzanie projektami – Mateusz Dzięcielski
17:00 – 17:15 – Przerwa
17:15 – 19:15 – Blok Szkoleniowy cz. II
19:15 – 20:00 – Kolacja
20:00 – Integracja

NIEDZIELA [16.09]:
9:00 – 10:00 – Śniadanie
10:00 – 12:00 – Panel dyskusyjny „Centralny Port Komunikacyjny” z udziałem zastępcy dyrektora i członka Rady Dyrektorów w Azjatyckim Banku Inwestycji Infrastrukturalnych Radosława Pyffla oraz Prezesa Zarządu PKP Cargo S.A., Przewodniczącego Rady Klastra „Luxtorpeda 2.0” Czesława Warsewicza
12:00 – 13:30 – Panel dyskusyjny „Jednostki samorządu terytorialnego, jako podstawa budowania państwowości” z udziałem posła na Sejm RP Waldemara Budy, burmistrza miasta Brzeziny Marcina Pluty oraz wójta gminy Rogów Daniela Kołady
13:30 – 14:00 – Oficjalne zakończenie Forum #WspólnieDlaPrzyszłości 2018
14:00 – 15:00 – Obiad