Wspólnie dla Przyszłości '15
II Forum Organizacji Młodzieżowych

Wspólnie
dla Przyszłości

Coraz więcej młodych ludzi decyduje się poświęcić swój wolny czas na działalność w organizacjach pozarządowych, przyczyniając się w ten sposób do pozytywnych zmian w otaczającym ich środowisku. Dzisiaj każdy może zostać członkiem organizacji zajmującej się interesującymi go tematami. Nie każdy jednak posiada wystarczającą wiedzę, jak wprowadzić swoje zamiary w czyn.

Często nawet „doświadczonym” członkom młodzieżowych organizacji społecznych brakuje kompetencji umożliwiających działanie z najwyższą skutecznością.Problemem jest również niski poziom współpracy pomiędzy organizacjami, prowadzący do niewykorzystywania potencjału tkwiącego we wspólnych działaniach.

INICJATYWA

Wychodząc na przeciw tej potrzebie, już drugi rok z rzędu organizujemy ogólnopolskie forum organizacji młodzieżowych. W tym roku chcemy postawić akcent na dyskusję o ważnych dla młodego pokolenia tematach. Szczególny akcent pragniemy położyć na zagadnienia gospodarcze i społęczne takie jak przedsiębiorczość wśród młodych czy problem emigracji i demografii.

ROZWÓJ

Jesteśmy młodzi, zatroskani o przyszłość i chcemy współpracować – to zjednoczyło nasze organizacje we wspólnym celu stworzenia II Forum Organizacji Młodzieżowych Wspólnie dla Przyszłości 2015. Chcemy, aby głos młodego pokolenia był słyszany w przestrzeni publicznej. Co równie ważne, liczymy, że projekt ten stanie się szansą dla wielu młodych ludzi, aby mogli rozwijać swoje kompetencje i uczestniczyć w dyskusji, która dotyczy ich przyszłości. Wreszcie nie zapominamy o integracji środowiska organizacji, które wspólnie są w stanie mieć wpływ na polską rzeczywistość

CEL

Projekt zakłada zorganizowanie trzydniowego forum dla około 300 członków organizacji młodzieżowych z całej Polski, zwłaszcza zaangażowanych w działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, edukacji ekonomicznej i kształtowania postaw patriotycznych.
Uczestnicy forum wezmą udział w blokach warsztatowych oraz w inspirujących wykładach i dyskusjach z ekspertami z Polski i zagranicy.

WEŹ UDZIAŁ W NASZYM FORUM

Co mówią o naszym wydarzeniu?

  • "Podczas trzech dni szkoleń, ponad 150 młodych liderów kształciło się pod okiem ekspertów z metod i procesów skutecznego tworzenia i promowania idei i wdrażania reform"

    Alejandro Chafuen
    Alejandro Chafuenprezes Atlas Network
  • "Pragnę serdecznie podziękować za danie mi możliwości wystąpienia na Państwa konferencji i spotkania tak wielu młodych polskich intelektualistów i liderów"

    Lee Edwards
    Lee Edwardskonsultant polityczny

Organizatorzy

Start typing and press Enter to search